V Centru eksperimentov Maribor smo pripravili »Zeleni forum – Mladi v zeleno prihodnost, ali res?« na katerem smo se pogovarjali o izobraževalnih programih in o obsegu vsebin s področja trajnosti, krožnega gospodarstva, okolja, obnovljivih virov energije, o klimatskih spremembah, o fosilnih gorivih in problemih, ki so posledica segrevanja ozračja. Na zelo konstruktivnem pogovoru z našimi prostovoljci, študenti iz področja naravoslovja in z člani Energie foruma iz Graza smo razpravljali o načinih in tehnikah seznanjanja učencev in dijakov v izobraževalnih sistemih o aktualnih problematikah. Ugotavljamo, da so še vedno te tematike zapostavljene, nekako skrite v drugih vsebinah. Vsekakor pa je premalo praktičnih delavnic kjer bi učenci lahko sami preizkušali in primerjali dejavnike, ki vplivajo na spremembe okolja in sami izvajali fizikalne in kemijske eksperimente na to tematiko. Ravno tako tudi na visoko in višješolskih programih manjka obravnava bolj poglobljenih tovrstnih vsebin. Ko spremljamo dogajanje in programe v predšolski vzgoji vidimo, da je tam precej večji poudarek na omenjenih vsebinah.

Manjka didaktičnih pripomočkov za poučevanje. Manjka zbranih gradiv in manjka zbranih najnovejših izsledkov raziskav iz sveta o dogajanju v trajnostnem razvoju. Predstavniki Energieforuma iz Graza so povedali, da v Avstrijskem izobraževalnem programu dajejo zelo velik poudarek na izobraževanju o omenjenih vsebinah. Da učenci redno obiskujejo praktične delavnice v vseh razredih in stopnjah izobraževanja. Da institucije iz področij energetike omogočajo mladim tudi brezplačne delavnice v različnih izobraževalnih modulih in jim omogočajo redne oglede dobrih praks.

Iz navedenega ugotavljamo, da bi bilo tudi pri nas smiselno dopolnit učne programe z več praktičnega dela in ogledi praktičnih primerov,da bi si učenci lažje predstavljali realne situacije s katerimi se bodo soočili v bližnji prihodnosti posledično bi se tudi lažje odločali za ustrezne poklice.