Projekti – v teku

  • Potencial mladih: skupaj gradimo prihodnost, Mestna občina Maribor, 2024 – 2025
  • Program mladinskega dela – mladinski centri, Urad Republike Slovenije za mladino, 2024 -2025
  • Festival znanosti Maribor, 2019 – 2024
  • Združeni za zeleno prihodnost: Krepitev trajnostnih praks med mladimi na območju Slovenije in Avstrije, regioGREEN, Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, Interreg SI-AT, 2023 – 2024

regioGREEN

Združeni za zeleno prihodnost: Krepitev trajnostnih praks med mladimi na območju Slovenije in Avstrije

Glavni cilj našega projekta “regioGREEN” je krepiti medsebojno zaupanje in oblikovanje ekosistema čezmejnega sodelovanja ter mreženja med mladimi šolarji ter učitelji iz Slovenije in Avstrije na področju okoljske ozaveščenosti in trajnostnega razvoja. S pomočjo dveh dogodkov izmenjave mladih šolarjev, ki se bosta odvila v devetmesečnem obdobju, si prizadevamo doseči naslednje:

Želimo doseči, da se učenci zavedajo pomena trajnostnega razvoja in obnovljivih virov energije. Kvalitativno merilo uspeha bo povečanje njihovega znanja, razumevanja in zavedanja o trajnostnih praksah ter njihovem aktivnem sodelovanju pri zmanjšanju ogljičnega odtisa.

Ciljamo na izboljšanje medkulturnega razumevanja med slovenskimi in avstrijskimi učenci. Želimo, da se učenci med seboj povežejo, delijo znanje in izkušnje ter spoznajo različne pristope k okoljski trajnosti. Merilo uspeha bo vzpostavitev trajnih vezi in odprtost do drugačnih načinov razmišljanja ter praktičnega delovanja.

Učenci bodo razvijali ključne kompetence, kot so timsko delo, komunikacija, kritično razmišljanje in reševanje problemov v povezavi z okoljsko trajnostjo. Cilj je, da se njihove kompetence okrepijo in trajno izboljšajo, kar jim bo koristilo tako znotraj projekta kot tudi v njihovem prihodnjem življenju.

Želimo doseči trajne spremembe v ozaveščenosti mladih šolarjev o pomembnosti okoljske trajnosti ter njihovem aktivnem vključevanju v trajnostne prakse. Merilo uspeha bo vzpostavitev mreže in vzdrževanje aktivnosti med projektnima partnerjema tudi po koncu projekta v obliki čezmejnih dogodkov tako na avstrijski kot slovenski strani.

Projekt je v okviru Interreg programa Slovenija-Avstrija sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Gemeinsam für eine grüne Zukunft: Stärkung nachhaltiger Praktiken bei Jugendlichen in Slowenien und Österreich

Das Projekt wird im Rahmen des Interreg-Programms Slowenien-Österreich vom Europäischen Fond für regionale Entwicklung gefördert.

Budget projekta / Projektbudget: 24.883,00 EUR                             

ESRR sredstva / EFRE Mittel 19.906,40 EUR

Trajanje projekta / Projektdauer 1. 12. 2023 – 31. 8. 2024

Za boljšo prihodnost!  / Für eine bessere Zukunft!

www.si-at.eu