ZNANJE JE NAJVEČJA IN NAJDRAGOCENEJŠA NALOŽBA VSAKEGA POSAMEZNIKA.

 

V EKTC Maribor deluje tudi projektna pisarna, v kateri izvajamo mednarodne in nacionalne projekte in uvajamo mlade pri pripravi in izdelavi projektne dokumentacije ter pri izvedbah za učinkovito upravljanje s projekti pri črpanju državnih in evropskih nepovratnih sredstev.

 Izvajamo različne izobraževalne delavnice in se povezujemo z organizacijami po Evropi:

 • aktivnosti od ideje, problemske analize, priprave in izdelave projekta v predpisani projektni dokumentaciji,

 • tehnično projektno podporo: projektno vodenje (faze projekta), metodologije dela, informiranje in promocija projektov,

 • izdelava dokumentacije poročil projekta (e-MA, JEMS,…)

 • spremljanje in nadzorovanje projektov.

 

Dodatne informacije:

Tel. : +386 (0) 59 080 285

 E-pošta : cem@ektc.si