Srednje šole

Dragi dijaki

Pri nas lahko na sproščen, zabaven in atraktiven način pridobite dodatna neformalna znanja in praktične izkušnje, ki vam bodo omogočile nadgradnjo formalno pridobljenega znanja in vseživljenjsko učenje.

Pridite in spoznajte svet znanosti in tehnike v popolnoma novi luči.

Vstopite in preizkusite “kako delujejo” posamezni eksperimenti!

Spoštovani profesorji

Ne veste, kako bi dodatno motivirali vaše dijake in jim popestrili pridobivanje znanja, ki ga bodo ponesli s seboj v nadaljnje življenje?

Vabimo vas, da v šolskem letu 2023/2024 obiščete Center eksperimentov Maribor, kjer je na ogled in preizkus okoli 50 eksperimentov iz stalne zbirke. Namenjeni so spoznavanju naravoslovnih pojavov z različnih znanstvenih področij: fizike, matematike, tehnike, kemije, biologije ipd.. Dijaki lahko ob pomoči demonstratorja preizkusijo eksperimente.

Vsi sodelavci CEM želimo z vami vzpostaviti trajno sodelovanje in se veselimo umestitve naših vsebin v vaše Letne delovne načrte. Upoštevali bomo tudi vaše predloge in pobude, s katerimi bomo dopolnjevali našo dejavnost. Pripravili smo katalog delavnic za naravoslovne in tehniške dneve in tudi za izbirne vsebine, ki dopolnjujejo vaš učni program in omogočajo različna izobraževalno-izkustvena doživetja.

Za vse dodatne informacije smo
vam z veseljem na voljo

Tel. : +386 (0) 59 080 286
E-pošta : cem@ektc.si