Robotika

Svet idej.

Z znanstvenimi projekti, ki se navezujejo na tehniko in nove tehnologije bodo mladi, videli kako znanost oživi.

Pri sestavljanju in programiranju robotov LEGO WeDo 2.0 se učenci učijo sistematičnega pristopa pri reševanju zastavljenih nalog in pri tem povežejo abstraktno programiranje s praktično tehniko.

Izvajamo LEGO robotika rojstne dneve po programu WeDO 2.0.

Na začetnem ali nadaljevalnem tečaju mladi:
– sestavljajo robota iz LEGO kock
– uporabljajo tablični računalnik
– brezžično povežejo robotka preko Bluetooth-a s tablico
– naučijo se osnov programiranja
– zagotovljeno je strokovno vodstvo mentorja in individualna pomoč
– delajo v paru.

Minimalna starost udeležencev je 7 let.

Aktualni termini tečajev so objavljeni v novicah.

Ime LEGO je zaščitena blagovna znamka podjetja LEGO. © 2017. The name LEGO is a registered trademark of the LEGO Company. Copyright 2017.

Višje šole

Za vse dodatne informacije smo
vam z veseljem na voljo

Tel. : +386 (0) 59 080 286
E-pošta : cem@ektc.si