O nas

Evropski kulturni in tehnološki center Maribor, so.p., ustanovljen 2003, zasebni zavod s statusom mladinskega centra, priznanega s strani Urada Republike Slovenije za mladino in Mestne občine Maribor, v okviru svoje dejavnosti izvaja aktivnosti na področju dela z mladimi, tudi mladimi s posebnimi potrebami, za njihovo večjo kompetenčno in karierno opremljenost, neformalno izobraževanje in za druge vrednote ter vsebine, aktualne za mlade. Prav tako delujemo na področju promocije znanosti in znanja, s poudarkom na naravoslovnih vedah, sodobnih tehnologijah ter izvajanju aktivnosti razvojne, raziskovalne in inovativne dejavnosti. Aktivni smo tudi na področju mednarodnega sodelovanja in medkulturnega dialoga, kulture in umetnosti, muzejske dejavnosti, kulturne in tehniške dediščine, razvoja raziskovalnih vrednot, sodobnih tehnologij, počitniške dejavnosti, gospodarstva ter inovativnega in socialnega podjetništva. Organiziramo tudi poučno in zabavno praznovanje rojstnih dnevov za osnovnošolce. 

Pod okriljem Evropskega kulturnega in tehnološkega centra Maribor (EKTC) deluje Center eksperimentov Maribor (CEM), ki je namenjen mladim in otrokom, šolam, učiteljem, mladinskim centrom, mladinskim delavcem in drugim zainteresiranim v smislu promocije znanosti in znanja.

 Razvoj

Center eksperimentov Maribor, ki ga je financiralo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v letih 2008-2011, je rezultat programa »promocija znanosti in inovativnosti«. Je eden izmed programov za mlade in širšo javnost, ki temelji na podobnih naravoslovnih muzejih po vsem svetu. Prinaša nujno potrebno dopolnilo na področju severovzhodne Slovenije pri spodbujanju mladih in odraslih za spoznavanje principov naravoslovnih znanosti. Nudi tudi aktivno razvijanje in doseganje razumevanja ob tem, saj uporabljamo princip aktivnega vključevanja obiskovalcev, ki samostojno preizkušajo ponovljive eksperimente.

Metodološko se v Centru eksperimentov Maribor naslanjamo na doživljajsko izkustveno pedagogiko, ki zagotavlja boljše razumevanje in pomnjenje ter prenašanje znanja na druga področja. Otvoritev Centra eksperimentov Maribor: 25. september 2009.

Nadgradnjo Centra eksperimentov Maribor je omogočil program Evropske prestolnice kulture 2012, ko je Center eksperimentov Maribor deloval v sodelovanju z Univerzo v Mariboru pod skupno znamko Hiša znanosti – Center eksperimentov. Od leta 2013 dalje deluje center samostojno pod okriljem EKTC Maribor. 

Naša novost je poučno in zabavno praznovanje rojstnega dne z LEGO robotiko.

Osnovne dejavnosti zavoda

91.020 Dejavnost muzejev

93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije

85.590 Drugo nerazvrščeno izobraževanje, usposabljanje

82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj

 

Zavod

Predsednica sveta zavoda: Tatjana Intihar

Članica in ustanoviteljica: Tanja Jakopič Rojec

Nadzorni organ, predstavnica zaposlenih, asistentka vodje projektov: Jelena Gornik

Direktorica, vodja projektov, mladinskega dela, prostovoljstva in Erasmus+ izmenjav: Tanja Jakopič Rojec

 

Pomembni dokumenti

Status nevladne organizacije v javnem interesu na področju mladinskega sektorja in varstva okolja