V okviru Interreg projekta SI-AT smo v torek, 30. januarja, organizirali Čezmejni zeleni dan regioGreen. Slovenski in avstrijski učenci ter dijaki so sodelovali na delavnicah o obnovljivih virih energije in preučevanju klimatskih sprememb. Vsi skupaj so si ogledali tudi hidroelektrarno Fala.

Na delavnicah so uporabili najnovejše didaktične pripomočke za učenje o omenjenih temah, pridobili nova znanja in izmenjali veliko zanimivih pogledov z vrstniki iz sosednje države. V Centru eksperimentov spodbujamo mobilnost v izobraževanju mladih, predstavitve dobrih praks ter omogočajo medkulturno povezovanje mladih, timsko delo in praktično reševanje problemov. Mladi so na ta način najlažje spoznali pomembnost ohranjanja našega planeta.

Ta projekt je sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).