Evropske prestolnice kulture so se znova srečale in proslavile svojo deseto obletnico! Mreža Evropskih prestolnic mladih in skupina PONT sta priredili mednarodno srečanje CITIES.YOUTH.FUTURE, ki se je odvilo 29. in 30. septembra 2022 v Bragi na Portugalskem.

Dogodek je organizirala skupina PONT pod vodstvom Andrasa Farkasa. Projekta so se udeležili predstavniki občin in predstavniki mladinskih svetov iz naslednjih mest: Amiens (Francija), Braga (Portugalska), Cluj-Napoca (Romunija), Ghent (Belgija), Klaipeda (Litva), Lublin (Poljska), Novi Sad (Srbija), Solun (Grčija), Tirana (Albanija), Varna (Bolgarija) in nenazadnje Maribor. Nekateri delegati so se pridružili k pogovoru preko aplikacije ZOOM.

Predstavile so se občinske delegacije in pripravile kratko analizo vpliva COVID-19 na delovanje mladinskih svetov in mrežo Evropskih prestolnic mladih. Udeleženci so nakazali, da je zaupanje v civilne družbe po pandemiji naraslo in je zdaj višje kot zaupanje v vojsko ali cerkev.

Potekala je tudi razprava o zdravju in dobrem počutju mladostnikov, učenju in perspektivah, o političnem poslanstvu in udeležbi mladih občanov.  Del te razprave bo dostopen v ločenem članku. Glavni predlog je vključeval skrb za okolje, horizontalni pristop k razvoju politike, delitev politične moči z mladimi občani, učinkovitimi kratkoročnimi ukrepi in uporabo masivnih podatkov.

Pogovor je tekel tudi o nadaljnjem planiranju političnih in socialnih strategij, ki vključujejo mladostnike z usmeritvijo do leta 2050. Razprava se je dotaknila tudi vloge mest, saj se v njih mladostniki lahko lažje izobražujejo, povezujejo in politično izražajo kot v ruralnih področjih. Po dolgi in temeljiti diskusiji so navzoči prišli do sklepa, da so teme kompleksne in da bo za rešitev potrebnih še več takšnih srečanj.

Med prostim časom so mladi  delegati imeli možnost medsebojnega mreženja ob lokalnih specialitetah in portugalski glasbi. Obiskali so tudi prostore lokalnega mladinskega sveta, kjer so se predstavili člani in glasbeni ustvarjalci, ki so sodelovali v projetu, ki ga je financiralo mesto Braga.
Udeleženci so se strinjali, da je bilo srečanje nadvse spodbudno posebno v tem po koronskem času in pomembno za izmenjavo izkušenj mladih.