Projektna pisarna

ZNANJE JE NAJVEČJA IN NAJDRAGOCENEJŠA NALOŽBA VSAKEGA POSAMEZNIKA.

V EKTC Maribor deluje tudi projektna pisarna, v kateri izvajamo mednarodne in nacionalne projekte in uvajamo mlade pri pripravi in izdelavi projektne dokumentacije ter pri izvedbah za učinkovito upravljanje s projekti pri črpanju državnih in evropskih nepovratnih sredstev.

Izvajamo različne izobraževalne delavnice in se povezujemo z organizacijami po Evropi:

• aktivnosti od ideje, problemske analize, priprave in izdelave projekta v predpisani projektni dokumentaciji,

• tehnično projektno podporo: projektno vodenje (faze projekta), metodologije dela, informiranje in promocija projektov,

• izdelava dokumentacije poročil projekta (e-MA, eMS,...)

• spremljanje in nadzorovanje projektov.

 

Reference iz projektnega delovanja v zadnjih petih letih:

 • Mladi inovativno in ustvarjalno v prihodnost, Urad za kuturo in mladino, Mestna občina Maribor (2011-...)
 • Mladi energija mesta, Urad Republike Slovenije za mladino (2011-...)
 • partnerji v mednarodnem projektu Erasmus+ I am sport entrepreneur – what R U?, 2016-2017
 • partnerji v mednarodnem projektu Interreg SI-AT RegioWIN, 2016-2018
 • partnerji v mednarodnem projektu Erasmus+ Invent, 2017-2018
 • izvajalci nacionalnega projekta Mentorske sheme za socialna podjetja “Z znanjem do prepoznavnosti”, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 2018-2019
 • izvajalci regionalnega projekta Festival znanosti Maribor, 2019-2021
 • partnerji v nacionalnem projektu Razvoj prostovoljstva v Mariboru skozi izobraževanje, povezovanje, promociji in strukturno podporo, Ministrstvo za javno upravo, 2019-2020
 • partnerji v regionalnem projektu Študentski inovativni projekti za družbeno korist – Stari materiali v novi podobi, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, EU, 2020
 • izvajalci nacionalnega projekta Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost – Mladi pri prehodu na zeleno energijo, Ministrstvo za kulturo, 2020-2021
 • Partnerji v nacionalnem projektu Odpadki kot vir sekundarnih surovin – Poly krožnost, Demo piloti, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 2019-2022

 

 Dodatne informacije:

Tel. : +386 (0) 59 080 285

E-pošta : cem@ektc.si