V Centru eksperimentov Maribor smo v Gradcu za učence in dijake mariborskih šol 23. 5. 2024 v sodelovanju z Energieforum Steiermark organizirali brezplačne delavnice o obnovljivih virih energije in simulacije klimatskih sprememb, nato pa so si še ogledali hidroelektrarno na Muri.

S predstavniki Energieforuma so praktično preučili načine pridobivanja električne energije in pomen hidroelektrarn ter se spustili 15 m pod reko Muro in preučevali elektrarno.

Nadvse zanimiva izkušnja je mladim približala vire pridobivanja elektrike in jih spodbudila k razmišljanju o naši in njihovi prihodnosti in pomenu spreminjanja podnebja v našem okolju. Ogled je bil le dan po obilnem deževju, kar je v elektrarni povzročilo velik pretok vode in burno dogajanje ob zapornicah kar je bilo za obiskovalce še bolj zanimivo in res turbulentno.

Mladi iz Maribora so imeli med dogodkom obilo priložnost druženja z mladimi iz Gradca, saj so obiskali hidroelektrarno in sodelovali na delavnicah in simulacijah v mešanih avstrijsko-slovenskih skupinah. Dobili smo veliko pozitivnih odzivov s strani mladih, ki se jim je dopadel tak način druženja in so izrazili željo po še več takšnih dogodkih.