17. 4. 2024 ob 9:00 v prostorih Centra eksperimentov Maribor organiziramo enodnevni dogodek, ki je namenjen dijakom srednjih šol, ki v svojem izobraževalnem programu nimajo veliko ur naravoslovnih predmetov in se srečujejo s tematikami obnovljivih virov energij in njihovim pomenom za okolje. Na inovativen način bomo mladim dijakom predstavili okoljsko problematiko in jih spodbudili k razmišljanju o prihodnosti. Z uporabo novih didaktičnih pripomočkov, z uporabo digitalnih orodij in praktičnim delom bo druženje nadvse zabavno in zelo poučno. S tako izkušnjo bo dijakom omogočeno mnogo lažje razumevanje pomembnosti trajnostnega razvoja.

Dogodek sofinancira Evropska unija.