Dne 12. 5. 2023 smo v Centru eksperimentov Maribor z namenom informiranja mladih odprli razstavo Poklici prihodnosti. Z zbranim in predstavljenim gradivom želimo mladim, ki so pred odločitvijo o izbiri poklica ali študija, posredovati čim več informacij o novih usmeritvah, o novih poklicnih možnostih. Z razvojem novih tehnologij se namreč odpirajo tudi nove možnosti izobraževanja in kasneje zaposlovanja. Ustvarjajo se popolnoma nova delovna mesta za katere so potrebna drugačna znanja in spretnosti. V Centru eksperimentov Maribor podpiramo usmerjanje mladih v naravoslovna področja, saj razvoj v družbi temelji na gospodarstvu in tehniki.