V Centru eksperimentov smo 11. 5. 2023 v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine pripravili že četrtič Dan mladih raziskovalcev. Dan, ko se predstavijo mladi raziskovalci iz tekmovanja Mladi za napredek Maribora.

Širši javnosti Maribora so mladi raziskovalci:

  • predstavili Lectarstvo, medičarstvo in svečarstvo v Mariboru in drugih slovenskih mestih,
  • raziskali so, kakšna je finančna pismenost devetošolcev,
  • raziskali prožnost gumi bonbonov,
  • predstavili inovacijske predloge pri zapiranju vrat,
  • predstavili uporabo medicinskega steznika izpod rok mlade oblikovalke,
  • preučili mikroorganizme na zobni krtački,
  • podali predloge za ureditev turističnega področja na Pekrski gorci,
  • in še številne druge zanimive tehnične izsledke.

Mladi so v naloge in izdelke vložili več mesecev dela in raziskovanja ter izdelali vrhunske naloge in predloge, ki so zelo uporabne narave. Natančno so preučevali probleme in izzive, s katerimi se srečujejo v vsakdanjem življenju. Iz predstavitev se je videlo, kako številni mladi dobro opazujejo življenje okoli sebe in iščejo rešitve in predloge ter se dela lotevajo zelo zbrano in kompleksno.

Mirno se lahko reče, da so ti mladi bodoči soustvarjalci boljše prihodnosti. S svojimi že sedaj pridobljenimi znanji in družbeno odgovornim delom ustvarjajo občudovanja vredne ideje in rešitve. Imajo pridobljeno veselje do raziskovanja tako v laboratorijih kot v naravi in družbi. V Centru eksperimentov Maribor vzpodbujamo ustvarjalnost in spremljamo mlade ter jim omogočamo njihovo prepoznavnost v družbi.