V Centru eksperimentov Maribor redno sodelujemo s Študenti medicine Maribor. Tokrat mladi študenti medicine predstavljajo Študentsko urgentno sekcijo – ŠUS.

Projekt ŠUS sestavljajo študenti vseh letnikov Medicinske fakultete Maribor. So prostovoljci, navdušenci nad urgentno medicino, kirurgijo in terenskim reševanjem. ŠUS organizira predavanja, izobraževanja in terenske vaje za študente medicine in študente zdravstvene nege po principu, da študentje organizatorji poskrbijo za logistiko, koordinacijo in manj zahtevne strokovne tematike, strokovni sodelavci (zdravniki, reševalci, gasilci, vojaki) pa zahtevne strokovne tematike. Študentom medicine nudijo izobraževanje in spoznavanje uporabe medicine izven bolnišničnih okvirjev, jim omogočijo, da svoje znanje pridobljeno na fakulteti, uporabijo v realnih simulacijah in terenskih vajah, ga s tem utrdijo in si pridobijo neprecenljive izkušnje na terenu.

Vizija projekta ŠUS je, da bi vsak študent medicine poznal osnove organizacije reševanja masovne nesreče in razumel vidik uporabe medicine na terenu.

Zato se trudijo s projektnim delom, da bodočim zdravnikom omogočijo dodatne možnosti izobraževanja na področjih organizacije reševanja in obvladovanja masovnih nesreč, organizacije zdravstvene oskrbe ob omejenih reševalnih virih, terenskega reševanja in urgentne medicine.

Projekt ŠUS redno izvaja sledeče izobraževalne programe: urgentni vikend (UV), ki je tridnevno izobraževanje, kjer študentje v dveh nivojih najprej poslušajo praktična predavanja tematike pristopa k poškodovancu (osnovni nivo) in napredni ukrepi podpore življenja (nadaljevalni nivo) ter osnove organizacije reševanja masovne nesreče (oba nivoja). Utrjeno znanje nato vadijo v majhnih reševalnih ekipah. Sledi manjša vaja masovne nesreče. Zadnji dan je posvečen zaključni vaji na terenu, kjer že več let sodelujejo z reševalnimi enotami Slovenske vojske in gasilnimi enotami. Tam študentje medicine igrajo vlogo reševalcev kot tudi poveljniške strukture.

Namen UV je študente medicine pripraviti na uporabo že pridobljenega znanja na fakulteti, za uporabo na terenu v stresnih in nepričakovanih okoliščinah. Istočasno so bolj izkušeni študentje postavljeni v vlogo koordinatorjev reševalne akcije, kar jih nauči organizacijskega razmišljanja in uporabe poveljniške hierarhije, ključne za uspešno obvladovanje kaosa. Pripravljalna strokovna predavanja UV obravnavajo kot priložnost pridobivanja dragocenih izkušenj na terenu, zato predstavlja dogodek urgentni vikend vrhunec izobraževanja v sklopu ŠUSa. Izobraževanje nadaljujejo od fakultetno pridobljenega znanja z pripravljalnimi strokovnimi predavanji, kjer specialisti urgentne medicine, vojaški zdravniki ipd. teoretično razložijo način delovanje terenskih enot, postavitev poveljniške hierarhije reševalne akcije, zakonitosti triaže ob omejenih reševalnih virih in velikem številu ponesrečencev. To predstavlja teoretično podlago na kateri nato študenti gradijo svoje izkušnje na terenu.

Projekt ŠUS omogoča študentom medicine strokovno kot tudi osebno rast in izpolnitev načela biti vedno pripravljen.