V mladinskem centru Evropski kulturni in tehnološki center Maribor želimo, da bi se širša javnost seznanila z aktualno problematiko s katero se soočajo mladi po zaključku šolanja.

Kakšna so pričakovanja v podjetjih od mladih, ko le-ti zaključijo šolanje in pridobijo formalno izobrazbo? Ali so pričakovanja delodajalcev previsoka? Ali imajo mladi premalo izkušenj za zasedbo delovnih mest? Ali obstajajo delodajalci, kjer je mogoče brez težav dobiti pripravništvo ali prvo zaposlitev?

Na izmenjavo mnenj v obliki okrogle mize vas vabimo 16. 11. 2022, ob 17. uri, ki bo potekala v prostorih MC Evropski kulturni in tehnološki center Maribor na Zagrebški cesti 18, Maribor, kjer se bomo seznanili z izzivi mladih pri iskanju prvih zaposlitev in pripravništev ter oblikovali rešitve.

Dogodek poteka v sodelovanju z Zavodom PIP.