Ob priliki mednarodnega srečanja CITIES.YOUTH.FUTURE., ki je potekalo od 29. do 30. septembra v Bragi je bilo med pomembnimi temami razprave tudi  zdravje in dobro počutje mladih.

Po podatkih WHO je duševno zdravje definirano kot stanje popolnega duševnega, fizičnega in socialnega blagostanja in ne samo odsotnost bolezni. Če preverimo trenutno stanje, je po pandemiji COVID-19 mladina pod stresom zaradi izobrazbe, negotove prihodnosti in možnosti zaposlitve.

Kako so se na to odzvale članice Mreže EPM? Mestna občina Novi Sad je ukrepala z lastno iniciativo in ustvarila platformo »Vse je OK«, ki omogoča dostop do zdravljenja duševnega zdravja. Občine v Republiki Srbiji se namreč lahko odzovejo hitreje kot druge državne ustanove.

Skrb za duševno zdravje predstavlja drugačen problem na Portugalskem, saj je tam psihološko zdravljenje predmet sramu. Kljub temu je mestna občina Braga ukrepala in omogočila lažji dostop do psihološkega zdravljenja mladih. Podpira projekte, kjer namesto suhoparnih predavanj mladina aktivno sodeluje in med seboj razpravlja. Trenutno mestna občina po predlogu lokalnega mladinskega sveta lobira za nove ustanove za duševno zdravje na nacionalni ravni.

V diskusiji so se udeleženci dotaknili tudi aktualne problematike starševstva. Menijo, da vzgoja otrok in mladostnikov ni prilagojena današnjim okoliščinam, saj so pričakovanja številnih staršev nerazumna: po navadi so to visoka pričakovanja glede zaposlitve in prepričanje, da je poslovni uspeh edina zagotovljena pot do sreče. Starši se pri reševanju težav pri vzgoji otrok ne zanesejo na strokovno pomoč, saj priznanje o obiskovanju psihologa povzroča družbeni pritisk na starševske sposobnosti oseb. Ker ima večina staršev 8 urni delavnik, se zato za vzgojo otrok zanesejo na šolski sistem, kjer pa je v nekaterih državah vzgoja zapostavljena. Primer je belgijski šolski sistem, kjer po priznanju belgijskega delegata učitelji niso usposobljeni za delo z otroki, ki imajo težave z duševnim zdravjem.

Vprašanje, ki so postavili udeleženci srečanja je kako vzgojiti mladino, da bo predstavljala boljše starše v prihodnosti? Ali je potrebna nova opredelitev starševskih in družbenih vlog? Predlagano je usposabljanje učiteljev in staršev o mehkih veščinah, ki bi nasploh morale imeti večjo težo v učnem načrtu.S temi vprašanji je bilo srečanje zaključeno. Hkrati pa vzpodbuda za razmislek in načrtovanje ukrepov.