V naši seriji zanimivih poklicov vam tokrat predstavljamo poklic orodjarja:

Delo orodjarja je zanimivo za vse, ki jih privlačijo ročna dela in so poleg tega natančni, imajo smisel za tehniko ter dobro razvito komunikacijsko sposobnost. Biti orodjar ne pomeni samo izdelovati orodij na osnovi načrtov. Poznati mora lastnosti materialov, ki jih obdeluje in materiale za katere so orodja namenjena. Pri delu uporablja tako enostavna ročna orodja, kot najsodobnejše računalniško vodene (CNC) stroje.
Orodja so namenjena tako obdelavi kovin, umetnih mas, kot tudi ostalih materialov (steklo…). Zaradi te raznolikosti je delo orodjarja zelo razgibano in dinamično in se skoraj nikoli ne ponavlja.
Poleg izdelave novih, je zelo pomembno tudi vzdrževanje obstoječih orodij. V tem primeru pride še bolj do izraza iznajdljivost in tehnična usposobljenost, saj je večkrat potrebno skicirati nadomestne dele, jih izdelati na strojih ter termično obdelati. Temu sledi sestava in preizkus orodij.
Preizkusi in uvajanje orodij v proizvodnjo (tako novih, kot obnovljenih-popravljenih) prinašajo nove izzive saj se materiali različno obnašajo ob različnih pogojih.
Orodja postajajo vedno bolj kompleksna. Če je bilo orodje včasih namenjeno samo eni funkciji , so orodja sedaj skoraj stroji, ki vključujejo poleg mehanskih delov še pnevmatske in hidravlične komponente, senzoriko in krmilno elektroniko.
Zato mora biti orodjar sposoben delati in komunicirati s sodelavci z različnih področji, hkrati pa sodelovati z naročniki in uporabniki.
Za orodjarja se je potrebno izobraževati na srednjem poklicnem nivoju. Vedno bolj pa prihaja do izraza tudi kombinacija z vajeniškim sistemom, kjer se del usposabljanja izvaja v podjetjih.
Orodjarjem nikoli ni dolgčas, zaposlitev pa lahko najdejo v skoraj vseh področjih industrije. Nezaposlenih orodjarjev ni.