V okviru programa Mladi za napredek Maribora so mladi raziskovalci iz mariborskih srednjih in osnovnih šol v prostorih Centra eksperimentov Maribor predstavili svoje raziskovalne naloge in inovacijske predloge. Njihovo delo je zajemalo veliko naravoslovnih in tehničnih področij.

Dijakinje II. gimnazije Maribor so podrobno predstavile kobulnice po Sloveniji, kako lahko ugotavljamo prisotnost kravjega mleka v kozjih in ovčjih sirih ter vpliv izbranih aditivov na človeške hepatocite. Dijaki srednjih tehničnih šol do predstavili adaptacijo prenosnih sončnih celic in akumulatorja, ki se lahko uporablja na čolnih in zelo obetaven avtonomni rastlinski inkubator, s katerim lahko vplivamo na rast rastlin. Učenci mariborskih osnovnih šol so veliko pozornosti posvetili okolju, tako so se poglobili v dejansko stanje ločevanja odpadne plastične embalaže in mobilnosti s kolesi. Dva učenca pa sta v okviru raziskovalne naloge celo naredila manjši vetrovnik, v katerem sta preizkušala zračni upor različnih oblik raket, z namenom, da v prihodnosti izdelata in izstrelita majhno raketo.

Udeleženci predstavitve smo se strinjali, da so bile raziskovalne naloge narejene in predstavljene na zelo visokem nivoju. Navdušeni smo bili nad zagnanostjo in zanimanjem, ki ga izkazujejo mlade generacije raziskovalcev in verjamemo, da bodo nadaljevali to pot in pomagali soustvarjati boljšo prihodnost.