V nevladnih organizacijah in mladinskih centrih izvajamo številne za družbo zelo pomembne dejavnosti. Delamo po načrtu, da zadostimo in izpolnimo pričakovanja obiskovalcev in uporabnikov naših storitev. Z nami sodelujejo vzgojno izobraževalne ustanove, podjetja in zavodi ter številni mladi prostovoljci in mladi, ki zaključujejo šolanje in so na začetku poklicne poti. Delo v mladinskem centru jim običajno predstavlja prvi stik z delovnim okoljem, s pravili in predpisi obnašanja pri delu kot tudi priprave na samo izvajanje delovnih nalog in nenazadnje stik z mladimi uporabniki. Ob tem se veliko naučijo, pridobijo dragocene izkušnje in dodatna znanja potrebna za odgovorno delo. Mladi imajo večinoma velike probleme pri pridobivanju možnosti za opravljanje pripravništva, saj so mesta številčno omejena. V gospodarskih družbah pa večinoma iščejo kader z izkušnjami in odličnimi strokovnimi znanji. Za uvajanje začetnikov v delo ni veliko zainteresiranih delodajalcev.

Tako v Evropskem kulturnem in tehnološkem centru Maribor dajemo pobudo, da bi bilo delo opravljeno v mladinskem centru, seveda ob strokovnem mentoriranju in ob izvajanju dogovorjenega programa, priznano kot pripravništvo. Nedvomno bi s takim načinom lahko omogočili mladim večje število zaposlitev in lažji prehod do rednih zaposlitev.