Projekti – v teku

Mednarodni projekt Erasmus+, In-Vent

Organizacija dogodkov je ena izmed najhitreje rastočih dejavnosti na svetu in po zadnjih raziskavah organizacije Certified Special Event professional (CSEP) se za posebne dogodke porabi 500 milijard USD po vsem svetu. V trenutni situaciji uspešni organizatorji dogodkov ostajajo uspešni s pridobivanjem novih veščin in znanj s kratkimi formalnimi tečaji ter delom pri delodajalcih in organizacijah v posameznih sektorjih. Projekt InVent, v katerega je Evropski kulturni in tehnološki center Maribor so.p. vključen od novembra 2017, je inovativen saj prepoznava kompetence, ki jih organizatorji dogodkov potrebujejo pri svojem delu.Vključuje prepoznavanje standardov med partnerskimi državami (Slovenija, Anglija,Španija, Nemčija in Latvija), izvajanje primarne raziskave z vključevanjem uspešnih organizatorjev dogodkov s cilji priprave osnov specializacije na področju organizacije dogodkov ter testiranje potrebnega znanja in veščin skozi pilotno izobraževanje in sestavljanje portfelja kot tudi razvijanje učnega materiala.

 

The EKA University Participates in the Erasmus+ Strategic Partnership Project InVent

Since November 2017 we participates in Erasmus+ strategic partnerships program′s project “InVent - Partnership to develop VET educators in event management with learner-centred approach”.

The project aims to improve skills and competencies of vocational education teachers who work with event management courses, as well as to improve event management education programs according to the labour market and the industry′s latest trends and requirements. The EKA University participation in the project is very important as it offers different event management-related courses in two professional study programmes: college level programme "Management of entertainment industry" and bachelor programme "Cultural Management".

The lead partner of the project is Gecko Programmes in the UK while the project welcomes joint efforts of 10 partner organisations from Great Britain, Germany, Spain, Slovenia and Latvia.

 

Mednarodni projekt Interreg V-A SI – AT, regioWIN

Partnerstvo Slovenija, Štajerska (A) in Koroška (A)
Splošni cilj projekta regioWIN je skupna izdelava omrežja, spodbujanje novih medsektorskih in čezmejnih vrednostnih verig in razvoj podjetniških mrež za ženske. V središču dejavnosti je povečanje prizadevanj za čezmejno sodelovanje B2B in internacionalizacije v programskih regijah. Spremljevalni dogodki in delavnice so namenjeni podjetnicam na različnih poslovnih področjih in za sklepanje novih mednarodnih tržnih priložnosti, dostopa do novih stikov, pravnih in finančnih vidikov, ter kulturnega znanja. Aktivnosti so usmerjene predvsem za podjetja vodena s strani žensk v obrobnih območjih za katere obstaja velik potencial. Za intenzivno čezmejno sodelovanje je potrebno odstraniti dejavnike, ki negativno vplivajo na razvoj čezmejnega sodelovanja in ustvariti ugodno okolje za podjetnice in njihovo sodelovanje.

Das übergeordnete Ziel des Projektes regioWIN ist die gemeinsame Schaffung und Förderung von neuen, branchenübergreifenden und grenzüberschreitenden Wertschöpfungsketten und der Aufbau eines Unternehmerinnen-Netzwerkes. Im Focus der Aktivitäten steht die Erhöhung von grenzüberschreitenden Kooperationen, B2B und Internationalisierungsbestrebungen in den Programmregionen. Begleitende Maßnahmen für Unternehmerinnen sind Veranstaltungen und Workshops zu unterschiedlichen Wirtschaftsthemen wie internationale Marktchancen, Zugang zu neuen Kontakten, rechtliche und finanztechnische Aspekte, kulturelles Wissen. Die Aktivitäten zielen vor allem auf Unternehmen unter weiblicher Führung in peripheren Gebieten ab, da hier ein großes Potential vorliegt. Durch intensive grenzüberschreitende Kooperationsaktivitäten sollen Hemmschwellen abgebaut werden, Know-how aufgebaut und ein stabiles Umfeld für die Unternehmerinnen geschaffen werden.

Sodelujoči:

Štajerska (A): nosilec projekta (vodja partnerstva) – Innovation Region Styria GmbH (IRS)

Projektni partnerji na Štajerskem (A): Freiraum Business Center Graz, Technologiezentrum Deutschlandsberg, Energie Center Lipizzanerheimat in Bärnbach

Projektni partner na Koroškem (A): Business Frauen Center in Klagenfurt

Projektni partner v Sloveniji: Štajerska gospodarska zbornica, Evropski kulturni in tehnološki center Maribor in Ljudska univerza Murska Sobota

Vabimo vas, da izpolnite anketo na naslednji povezavi: https://www.1ka.si/a/105817

 

 

 

Podpirajo nas

Prijavite se na E-novice

Prijavite se naše e-novičke in bodite obveščeni o vseh pomembnih dogodkih iz področja znanosti in kulture.