Telesna aktivnost mladih

V mesecu decembru smo izvedli spletno anketo o telesni aktivnosti otrok in mladih. 83% vseh odgovorov smo prejeli od mladostnikov v starosti med 15. in 29. letom starosti. Odgovarjalo je 76,7 % žensk in 23,3% moških. Iz odgovorov razberemo, da kar 45% anketirancev 6-8 ur presedi ali preleži na dan in le 23% je aktivnih.

Le 20% anketirancev bi imelo telovadbo vsak dan, kar polovica pa zgolj 1-krat ali 2-krat na teden. 63% anketirancev pred pandemijo ni aktivno treniralo nobenega športa.

Povprašali smo po aktivnostih v času epidemije in vidimo, da se 75% anketirancev v času epidemije sprehaja, 73% jih tudi vadi doma, 10% celo teče. 70% vprašanih je med epidemijo manj aktivnih kot prej. 24% jih starši pri aktivnostih zelo podpirajo

Na osnovi zbranih rezultatov vidimo, da se mladi res zelo malo gibajo, da nimajo niti potrebe niti želje po športnih aktivnostih in ne želijo stopiti iz cone udobja, ker bi povzročilo določeno nelagodje, napor pri oblačenju, pri pripravi, izguba časa in predvsem sprememba okolja. Iz tega in iz lastnih izkušenj pri delu z mladimi povzemamo, da so mladi veliko premalo ozaveščeni in nimajo nobenega motiva za spremembo življenjskega stila, kar je zelo zaskrbljujoče. Posledice epidemije bodo stanje še poslabšale. Premalo gibanja vpliva ne samo na telesno težo mladih, ki se iz leta v leto povečuje in ogroža zdravje mladih ampak vpliva tudi na počutje, razpoloženje in obnašanje v družbi.

V Centru eksperimentov Maribor se bomo aktivno posvetili tej problematiki, saj ne dvomimo, da bomo ob toliko čudovitih možnostih rekreiranja v naravi in lepih športnih objektih, ki jih imamo v mestu, spodbudili mlade k večjemu športnemu udejstvovanju.