Razstava "Velike ladje in žerjavi"

V juniju smo v Evropskem kulturnem in tehnološkem centru Maribor (EKTC) pripravili razstavo o velikih ladjah in žerjavih Metalne Maribor. Na razstavi so predstavljene fotografije velikih čezoceanskih ladij in mogočnih žerjavov, ki jih je posnel mladi fotograf Tine Gornik, žerjave, ki so še danes v uporabi, je za Luko Koper izdelala mariborska tovarna Metalna.

 

Otvoritev razstave je bila v četrtek 27. junija 2018 in bo odprta za vse obiskovalce do konca avgusta. Na otvoritvi je bilo veliko obiskovalcev, poleg predstavnikov iz Luke Koper tudi nekdanji zaposleni v tovarni Metalna in številni predstavniki mlajše generacije. V ospredje smo postavili pomen tovarne Metalne za razvoj Maribora in okolice, pomen medgeneracijskega povezovanja in prenašanje izkušenj na mlajše generacije. Vsi navzoči na otvoritvi so se strinjali s tem, da je to šele začetek ponovnega sodelovanja in druženja nekdanjih zaposlenih v Metalni Maribor ter predstavnikov Luke Koper. Naloga EKTC Maribor pa je, da bodo želje in ideje v prihodnosti zares zaživele in tudi bodo, saj smo se že večkrat izkazali kot dober organizator in koordinator.

 

Obiskovalci so potrdili, da so se ob ogledu razstave odlično zabavali ter pridobili nova znanja o ladjah in žerjavih. Prav tako so izvedeli marsikaj poučnega o življenju inženirja projektanta Ivana Munde, ki je s svojim delom dosegel, da se je Metalna Maribor uveljavila na področju žerjavogradnje v globalnem svetu.

 

Vljudno vabljeni na ogled razstave o čezoceanskih ladjah in žerjavih. Sprejemamo in zbiramo tudi gradivo o gradnji žerjavov in s tem povezanimi dogodki. Veseli bi tudi bili kakšnih zanimivih zgodb o delu v podjetju Metalna. Zbrane informacije želimo prenesti na naše mlade obiskovalce.