Priložnosti v krožnem in podnebno nevtralnem gospodarstvu in družbi

V okviru SRIP Krožnega gospodarstva se zaposleni v Evropskem kulturnem in tehnološkem centru Maribor udeležujemo 3 dnevnega dogodka, kjer bodo predstavljene novosti zakonodaje in novi trendi na področju materialov in krožnega gospodarstva ter primeri dobrih praks.

 

SRIP Tovarne prihodnosti (ToP) - grozd Pametne tovarneSRIP Materiali kot končni produkti (MATPRO) in SRIP Krožno gospodarstvo  so združili moči in znanje ter organizirali niz spletnih dogodkov.

Predstavili bodo novosti zakonodaje, nove trende in primere dobrih praks ter informirali o prihajajočih zahtevah za financiranje zelenih projektov.

Predstavitve bodo potekajo:

24., 25. in 26. november 2020
vsak dan od 10.00 do 12.00