Okrogla miza: Delo z nadarjenimi

4. 2. 2020 smo v Centru eksperimentov organizirali strokovno srečanje na temo Dela z nadarjenimi učenci in dijaki. Povabilu so se odzvale učiteljice in strokovne delavke ter mentorji iz številnih osnovnih in srednjih šol iz podravske in pomurske regije in višja svetovalka z Zavoda za šolstvo, ga Biserka Lep. Po predstavitvi aktivnosti dela z nadarjenimi učenci po različnih šolah smo udeleženci okrogle mize spoznali, da pogosto prevladuje napačna predstava o pomenu nadarjenosti in da se nepravilno zamenjuje s pojmom talentiranost. Starši vse pogosteje pričakujejo, da bodo njihovi otroci prepoznani za nadarjene in da bodo zato imeli višje ocene, kar je popolnoma zmotno razmišljanje.

Na šolah ugotavljajo, da nadarjenost samim učencem ne predstavlja nekega izziva, prej se počutijo med vrstniki nelagodno. Vsekakor pa upada interes za kakršnekoli izven šolske dejavnosti za nadarjene v popoldanskem času. Učenci so z delom v šoli in aktivnostih izven šole pogosto preobremenjeni. Bolj si želijo sprostitvenih in pogovornih delavnic v šolskem času.

Nekatere šole pripravijo tematske programe za nadarjene učence čez vse leto in vanj vključijo tudi ostale dijake, ki izkažejo zanimanje. Predstavnik II.  gimnazije iz Maribora je predstavil projekt Rast, podprt iz strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Evropskega socialnega sklada, ki finančno podpira aktivnosti dela z nadarjenimi dijaki na šolah in jih vključuje v aktivnosti drugih izvajalcev.

Predstavnica iz Zavoda za šolstvo, ga. Lep je seznanila udeležence s pripravo posodobljene strategije za nadarjene učence, v kateri bodo svoje mesto dobili tudi migranti in ranljive skupine. Iz Centra eksperimentov smo predstavili naše izkušnje pri delu z nadarjenimi in njihovimi odzivi.

Okroglo mizo smo zaključili z ugotovitvami, da so tovrstna druženja zelo koristna in primerna za izmenjavo izkušenj in prepotrebnih informacij in da lahko taka sodelovanja pripeljejo do novih sistemskih rešitev, ki bodo bolj naklonjena mladim nadarjenim pri njihovih odločitvah za nadaljnje izobraževalne smeri.