Obnovljivi viri lani prvi vir energije v EU

V letu 2020 so obnovljivi viri energije prvič presegli fosilna goriva kot glavni vir energije v EU, emisije toplogrednih plinov pa so se v primerjavi z letom 1990 zmanjšale za 31 %.

Komisija je sprejela poročilo o stanju energetske unije za leto 2021, v katerem je ocenila napredek EU pri izvajanju prehoda na čisto energijo skoraj dve leti po začetku evropskega zelenega dogovora.

Čeprav obstajajo številni spodbudni trendi, bodo potrebna večja prizadevanja za doseganje zmanjšanja neto emisij za vsaj 55 % do leta 2030 in podnebne nevtralnosti do leta 2050. Podatke pa bo treba naslednje leto skrbno analizirati, da bi razumeli dolgoročnejše trende po pandemiji COVID-19.

Vir: Predstavništvo EK v Sloveniji