Nova aplikacija KamBi mladim približuje inženirske poklice

Prihaja trenutek odločitve za slovenske srednješolce. Vpis na fakultete je tik pred vrati. Treba je izbrati svojo nadaljnjo študijsko in poklicno pot.

Zaživela je spletna aplikacija KamBi, dostopna na spletni strani www.inzenirji-bomo.si, ki bo mladim pomagala pri izbiri študija in poklica. V aplikaciji bodo mladi preverili ujemanje svojih kompetenc s posameznimi inženirskimi profili in spoznali poklice iz prakse, ki jih tudi v video zgodbah predstavljajo inženirji.

 

Iz srednje šole poznajo angleščino, strojništva pa ne

»V letih sodelovanja z mladimi smo začutili njihov problem. Če se odločijo za študij angleščine, vedo, kaj jih čaka, saj predmet poznajo iz šolskih klopi. Če pa se odločijo za tehniški študij, elektrotehniko, strojništvo ali računalništvo, pa je to korak v neznano, saj večina tekom šolanja teh področij ne spozna. Zato smo spletno aplikacijo opremili tudi z zgodbami mladih zaposlenih, ki znanje, pridobljeno na inženirskih študijskih smereh, prenašajo v prakso na svojih delovnih mestih. Dijaki si bodo tako lažje predstavljali, kako izgleda dan inženirja, kakšno je njegovo delovno mesto in kakšne aktivnosti opravlja,« pojasnjuje Teja Primožič, študentka Fakultete za računalništvo in informatiko UL, bodoča inženirka in projektni vodja razvoja aplikacije. Dodaja, da aplikacija ne nadomešča drugih že uveljavljenih orodij, ki dijakom pomagajo pri izbiri študija in poklica, ampak se z njimi dopolnjuje.