Mladinski kino EU: zeleni dogovor

Ob mednarodnem dnevu mladih 12.8. smo mladi iz Centra eksperimentov sodelovali na dogodku, ki ga je organizirialo Združenje Epeka v okviru Mladinski kino EU: zeleni dogovor. EU Youth Cinema: Green Deal je inovativen projekt posvečen trajnostni Evropi, ki predstavlja zelene cilje Evropske unije v filmskem kontekstu. Ob tem smo se mladi seznanili s pomenom Evropskega zelenega dogovora, si ogledali filme na aktualno tematiko in debatirali spoštovanju dogovora in spoznali, da je nadvse pomembna čistejša energija za življenje, da je potrebno omogočiti boljše možnosti javnega prevoza, bolj zdravo hrano moramo uživati, uporabljati manj pesticidov in gnojil, povzročati manj odpadkov, skrbeti za čistejši zrak in vodo ter tla, poskrbeti za boljše zdravje in okolju prijaznejše izdelke v naših trgovinah. Če bomo vsi skupaj in vsak zase naredili nekaj na naštetih področjih bomo premaknili razvoj na našem planetu v pravo smer. Evropska unija bo pri tem povezovala in spodbujala.

EU Youth Cinema: Green Deal je inovativen projekt, posvečen trajnostni Evropi, ki predstavlja zelene cilje Evropske unije v filmskem kontekstu.