LEGO sortirnica za mlade

Podjetje Snaga ima v Mariboru veliko, sodobno sortirnico, ki ločuje odpadno embalažo na posamezne vrste. Povabili so nas, da si sortirnico bliže ogledamo in nam na kratko tudi predstavili delovanje obrata na Teznem. Po ogledu sortirnice smo dobili inspiracijo za delavnico, ki bi mladim približala postopke sortiranja.

Tako smo s pomočjo LEGO WeDo kompletov, s katerimi je mogoče ustvariti preproste robote, simulirali enostavno sortirnico. Mladi udeleženci delavnice so najprej pobirali smeti s tovornjaki, nato jih dostavili do zbirne točke. Na zbirni točki je bila postavljena robotska roka, ki jo je upravljal eden izmed udeležencev. Njegova naloga je bila, da dostavljene odpadke loči po vrstah – v našem primeru smo imeli papir in štiri različne barve plastike, ki so predstavljale različne vrste plastike. Mladi udeleženci so preko igre spoznali enega izmed možnih načinov sortiranja, ter nekatere kriterije, ki se upošteva pri sortiranju. Plastična embalaža se tudi v pravih sortirnicah loči po večih kriterijih, predvsem vrsti plastike in ali gre za barvno plastiko. Udeleženci so bili navdušeni in so z zanimanjem in entuziazmom ter veliko preciznostjo izvajali zastavljene naloge. V prihodnjih mesecih nameravamo še razširiti naš nabor delavnic, ki osveščajo o skrbi za okolje.