Italijanka Alice deli svoje vtise

V mesecu septembru in oktobru je Evropski kulturni in tehnološki center Maribor – Center eksperimentov Maribor gostil mlado dijakinjo Alice, ki je bila za tri tedne na izmenjavi delovnih izkušenj v tujini v okviru ZNI – Zavoda za novodobno izobraževanje. V času, ki ga je preživljala v Mariboru je spoznala mesto Maribor, naše navade, hrano in nove ljudi. Izpostavila je, da ji mesto Maribor ustreza, ker je mirnejše mesto v primerjavi z mestom Bologna, kjer hodi v šolo.

Zanimalo nas je, kako mladi v Italiji preživljajo prosti čas, kako je organiziran izobraževalni sistem, prostovoljstvo, angažiranost mladih pri aktivnem reševanju problemskih vprašanj in podobno, zato smo naredili kratek intervju z njo. V Italiji se veliko mladih ukvarja v prostem času s športom, kot je nogomet, odbojka in plavanje. Italjanski srednješolski izobraževalni  sistem je nekoliko drugačen od slovenskega. Dijaki se lahko odločijo med licejem, ki traja pet let in je neke vrste ekvivalent gimnaziji, ki dijaka pripravi za študij na univerzi, in med tehnično visoko šolo, ki prav tako traja pet let. Po uspešno opravljenem tehničnem šolanju, se dijak lahko odloči ali se bo zaposlil ali pa bo nadaljeval s študijem.

V Italiji je prostovoljstvo organizirano, tudi sama je delala kot prostovoljka v knjižnici. Izpostavila je, da mladi Italjani niso preveč angažirani v mladinskih programih in ne zaupajo politikom, raje se ukvarjajo s športom in zdravim načinom življenja. Sama si želi postati pisateljica, zanima jo pa tudi tehnologija, zato se je odločila za tehnično smer avtomatizacije.