Epidemija debelosti med mladimi – Kako lahko ukrepamo?

Svetovna zdravstvena organizacija (World Health Organization ‒ WHO) opozarja, da debelost je in bo eden največjih izzivov zdravstva 21. stoletja. Naraščanje debelosti otrok in mladine je izrazito predvsem v državah razvitega Zahoda. V zadnjih dvajsetih letih se je tudi v Sloveniji zelo povečal delež  prekomerno težkih kot tudi debelih mladostnikov.

Debelost  ima številne negativne posledice. Da bi  preprečili te posledice prekomerne debelosti mladih, moramo  poznati vzroke. Zagotovo so glavni vzroki v neustreznem življenjskem slogu, kar pomeni  čezmerno uživanje hrane in nezadostno gibanje. To predstavlja celosten problem v družbi na različnih nivojih in na različnih področjih. Posledice se kažejo tako pri zdravju mladostnikov, pri njihovem vključevanju v družbo, pri športni neaktivnosti, pojavi se depresija in problematična odzivnost. Reševanja tovrstnih problemov se lahko lotimo v šoli, v domačem okolju in pri prostočasnih aktivnostih. Predvsem pa celostno in vztrajno. Tudi v Centru eksperimentov namenjamo omenjeni problematiki veliko pozornost in se bomo  z ozaveščanjem mladih in izvajanjem delavnic trudili ta problem v naslednjih letih vsaj omejiti.